ÖRVÉNYES

Építésügy és településrendezés


Főépítész:

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

Az építésügyi hatósági engedélyezést igénylő ügyekben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendezési és Építési Osztálya jár el.

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Ügyintéző:Bencsik-Szilágyi Réka
Iroda: I.em. 24. szoba
Tel.: 87/581-240
E-mail: epites@balatonfured.com

A települést érintő egyéb építési és építéssel összefüggő ügyekben (pl. településrendezés, településképi eljárások) önkormányzati főépítész segíti az önkormányzat munkáját.

Főépítészi ügyfélfogadás:

hétfő:13-16 óráig, pénteken 9-12 óráig, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban, 8237 Tihany, Kossuth u. 12./ 2. iroda

lehetőleg előre egyeztetett időpontban!
elérhetőség elsősorban:foepitesz@tihany.hu,
másodsorban: 06302447721 telefononszámon.


Hatályos helyi építési szabályzat

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az új településrendezési eszközeit, a HÉSZ 2017. IV. 12-től válik hatályossá.
Huszár Zoltán
polgármester s.k.


Településszerkezeti terv


Településfejlesztési koncepció


LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a Lakosságot, és az egyeztetésbe bevont Partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és a​ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (TKR) elkészült véleményezési anyagának tervismertető és véleményezést segítő lakossági fórumát
2017. december 8-án, 15.30 órától

tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk az IKSZT házában.

A TAK és TKR véleményezési anyaga megtekinthető a www.orvenyes.hu honlapon vagy a hivatalban papír alapon. Várjuk észrevételeiket, véleményüket 15 napon belül, írásban a foepitesz@tihany.hu címre, vagy postán a hivatal címére !  Köszönettel!

2017. november 30.

Huszár Zoltán
polgármester

orvenyes_tak_20171123.pdf

Örvényes értékleltár teljes_2017.pdf

Örvényes_TKR_véleményezési_teljes.pdf