ÖRVÉNYES

Örvényesi kirendeltség


 

Elérhetőség:

Cím: 8242 Örvényes, Fenyves u. 1.
Tel.: +3687/449-034
Fax: +3687/549-003
E-mail: onkormanyzat@orvenyes.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel.
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel.
Péntek: 8.00-12.00

Tisztségviselők:

Dr. Percze Tünde
jegyző
Tel.: +3687/538-030
E-mail: jegyzo@tihany.hu

Dr. Németh Péter
aljegyző
Tel.: +3687/538-030
E-mail: aljegyzo@tihany.hu

Bujdosó Judit
főépítész
Tel.: +3630/244-7721
E-mail: foepitesz@tihany.hu

Barabás Lászlóné
adó- és pénzügyi ügyintéző
Tel.: +3687/538-030; +3630/240-9129
E-mail: barabasne@tihany.hu

Marton Dominika Petra
igazgatás, házipénztár
Tel.: +3687/449-034; +3630/749-7159
E-mail: onkormanyzat@orvenyes.hu

Építési ügyek:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Építési osztály
Cím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Tel.: +3687/581-240

Balatonfüredi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja  Bujpál Tamás
Tel.: + 36 70/93-83-867

Nyomtatványok

Adóval kapcsolatos dokumentumok
Méltányossági kérelem magánszemélyek esetében
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Építményadó bevallás tájékoztatás 2018
Építményadó bevallás
Idegenforgalmi adóbevallás

Magánszemély kommunális adó bevallás tájékoztató
Magánszemély kommunális adó bevallás
Talajterhelés
Tájékoztató telekadó bevalláshoz
Telekadó bevallás

Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
Kereskedelmi tevékenység megszűnéséről bejelentés
Termékkörök

Szálláshelyekkel kapcsolatos dokumentumok
Szálláshely megszűnéséről bejelentés
Szálláshely üzemeltetési engedélyhez kérelem
Szálláshely üzemeltetési engedélyhez kérelem tájékoztató

Településképpel kapcsolatos
Kérelem településképre

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9.§ (1) bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021.01.01. napjából az állami adó- és vámhatóság látja el.
2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az állami adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata alapján.

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. év C. Tv. 42/D. § alapján 2021.01.01. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.


Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek 2018. január 1-jétől a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt), kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.

Elektronikus ügyintézés

További nyomtatványok az Önkormányzati Hivatali Portálon találhatóak.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, telek- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Nyilvántartások

A kereskedelmi tevékenység végzéséről vezetett nyilvántartás (a működési engedéllyel rendelkező üzletekkel együtt), Hiteles nyilvántartás
A szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott
A bevásárlóközpontokról
A szálláshelyekről
A telephelyekről
A helyi termelői piacokról
A vásárokról és piacokról