ÖRVÉNYES

Rendeletek


Avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének a szabályairól

Díszpolgári cím adományozásáról

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A helyi adókról

Helyi adókról szóló rendelet módosításáról

Helyi építési szabályzatról, 1. melléklet (SZT-1), 1. melléklet (SZT-2)

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Környezetvédelmi alap létrehozásáról

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Közterület használatáról

Község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Lakáscélú helyi támogatásról

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2021. költségvetés módosító rendelet

Önkormányzat 2021. költségvetés módosító rendelet

Az önkormányzat 2021 évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásról

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, Mellékletek

Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Örvényes Község településképi védelméről

Partnerségi egyeztetés szabályairól

Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Szociális rászorulók részére történő tűzifa támogatás helyi szabályairól

Talajterhelési díjról

Temetőkről és a temetkezés rendjéről

Vagyongazdálkodásról

Zajvédelem helyi szabályozásáról