ÖRVÉNYES

Rendeletek


Avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének a szabályait

Díszpolgári cím adományozásáról

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Helyi adókról

Helyi építési szabályzatról, 1. melléklet (SZT-1), 1. melléklet (SZT-2)

Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Környezetvédelmi alap létrehozásáról

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Közterület használatáról

Község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Lakáscélú helyi támogatásról

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról, Melléklet

Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról, Melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Örvényes Község településképi védelméről

Parlagfű irtásáról

Partnerségi egyeztetés szabályairól

Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Szociális rászorulók részére történő tűzifa támogatás helyi szabályairól

Talajterhelési díjról

Vagyongazdálkodásról

Zajvédelem helyi szabályozásáról