ÖRVÉNYES

Hírek


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019.04.15

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartási hulladék elszállításának rendje
2019. április 15-ével kezdődő héttől csütörtök helyett szombaton történik!

Húsvéti ünnepek alatt a hulladék szállítás rendje változatlan!

Örvényes, 2019. április 15.                                              

Önkormányzat

Meghívó
2019.04.05

MEGHÍVÓ!

MEGISMÉTELT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VÉLEMÉNYEZÉSI FÓRUMRA

A település Képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek (HÉSZ) 1. jelű módosítását kezdeményezte, ún. tárgyalásos eljárásban.

A módosítás három tervezési területet érint:

  1. az Örvényes Fürdőtelepi ingatlanokat, amelyeknek a jelenlegi üdülőterületi besorolásban a beépítési paraméterei kedvezőbben változnak (építési mód, és beépítési magasság).
  2. az Örvényes Fürdőtelep 156 és 151/2 hrsz-ú területet érintő 6 m-es útszakasz törlését.
  3. a Balatoni Bringakörút fejlesztése miatt az nyomvonal új szélesítései több helyen érintik a kül- és belterületi ingatlanrészek átsorolását, majd kisajátítását.

A tervet ismerteti: Vámos Csaba a NIF Zrt. projektvezetője.

A társadalmi egyeztetési folyamatot is igénylő tervezési munkához megismételt lakossági / partneri véleményezési fórumot tartunk

2019. április 16-án, 17.00 ÓRAKOR az IKSZT épületében.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti vélemény nyilvánítási lehetőség az Önök számára. A módosítási dokumentációk megtekinthetők a honlapon és a hivatalban.

A módosítási dokumentáció megtekinthető papír alapon a hivatalban, illetve digitálisan a honlapon (a hirdetmények között).

  1. április 05.

Huszár Zoltán polgármester

csatolmány:

módosítás 1. TERVEZÉSI TERÜLET

módosítás 2. TERVEZÉSI TERÜLET

módosítás 3. TERVEZÉSI TERÜLET

Örvényes helyi építési szabályzat 1 módosítás

FELHÍVÁS
2019.03.03

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VÉLEMÉNYEZÉSI FÓRUM

 

A település Képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek (HÉSZ) 1. jelű módosítását kezdeményezte, ún. tárgyalásos eljárásban.

A módosítás két területet érint:

  1. az Örvényes Fürdőtelepi ingatlanokat, amelyeknek a jelenlegi üdülőterületi besorolásban a beépítési paraméterei kedvezőbben változnak.
  2. a Balatoni Bringakörút fejlesztése néhány helyen új nyomvonal kijelölést igényel, amely érinti az ingatlanrészek átsorolását.

A társadalmi egyeztetési folyamatot is igénylő tervezési munkához lakossági / partneri véleményezési fórumot tartunk

2019. március 14-én, 16.30-kor az IKSZT épületében.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti vélemény nyilvánítási lehetőség az Önök számára.

A módosítási dokumentáció megtekinthető papír alapon a hivatalban, illetve digitálisan a honlapon (a hirdetmények között).

2019. február 27.

 

Huszár Zoltán polgármester

csatolmány:

 – módosítási dokumentáció

 – bringaut

 – kerekparut

2019.02.13

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról
2018.12.18

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér. (tovább…)

Helyettes orvos
2018.12.13

Hulladékszállítás rendje
2018.10.14

Tisztelt Lakosság!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján
a lakossági hulladékszállítás a 2018. október 18-ával induló héttel
kezdve Örvényes községben szombat helyett csütörtökön történik.

2018. november 1. napján, csütörtökön a hulladékszállítás rendje
változatlan.

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási
területén a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és
utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján
a – hulladékszállítás menetrend – menüpont alatt megtekinthető.

Örvényes Község Önkormányzat

Hirdetmény
2018.09.16

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya VE09z/04873-127/2018 ügyszámú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a Balaton vízszint-szabályozásának változásához.

Az engedély határozatot 2018. szeptember 15-30. között közzétesszük .

Csatolmány: Határozat, környezeti hatástanulmány, projekt leírás

Méhek betegsége miatti községi zárlat
2018.09.13

Tájékoztató!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozata alapján
Tihany, Örvényes, Aszófő, Balatonfüred, Zamárdi, Szántód és Balatonföldvár települések területén a mézelő méhek fertőző betegsége miatt 2018. szeptember 5-től kezdődően községi zárlatot rendelt el.

Határozat letöltése

Téli rezsicsökkentés
2018.09.05

Lakossági Hirdetmény

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtásához

A támogatás keretében a Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentőnek nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Ugyanazon címre kizárólag egy igénybejelentés nyújtható be, vagyis ha több család, külön háztartásban is lakik egy címen, abban az esetben is csak egy igénylés adható be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, így nem részesülhet ebben a támogatásban, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz lakossági földgázfogyasztó vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A határidő lejártát követően a benyújtott igényeket összesítjük és azt továbbítjuk a Magyar Államkincstárnak.

Ezt követően BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

  1. egységes, országos adatbázist hoz létre;
  2. adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben;
  3. BM OKF főigazgatója meghatalmazást ad a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, hogy – az adminisztratív vizsgálat részeként – szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezzen.

A helyszíni vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni. Így a további információkról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Az igénylő lapokat 2018. szeptember 1-től 2018. október 15-ig nyújthatják be az önkormányzathoz ügyfélfogadási időben.

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése
Adatkezelési tájékoztató letöltése