ÖRVÉNYES

Hírek


Múzeumok éjszakája
2018.06.21

Nemzetközi szállító repülőgép gyakorlat
2018.06.03

Légi szúnyoggyérítés
2018.05.10

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Örvényes területén légi kémiai szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018.05.10-11. kb. 18.00 órától napnyugtáig.
Rossz idő esetén a permetezés 2018.05.13-14-15. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: CORATRIN
A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Örvényes Község Önkormányzat

Állásajánlat
2018.05.08

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez tartozó települések (Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali) működésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat­ és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Jelzi a Képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati felhívás letöltése

Szelektív hulladékgyűjtő zsákok
2018.05.05

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től megérkeztek az Önkormányzatra a szelektív hulladékgyűjtő zsákok.
A tavalyi évhez hasonlóan most is az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező üdülőingatlan tulajdonosok részére jár havi egy zsák május-október közötti időszakra.
A zsákok a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltségén vehetők át ügyfélfogadási időben.
A szelektívhulladék elszállítása Örvényes településen minden hónap első keddjén történik.

Örvényes Község Önkormányzata

Tüdőszűrés
2018.04.23

Lomtalanítás
2018.04.23

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Értesítjük Örvényes település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lomtalanítást szervez

2018. május 22-én, kedden.

Tájékoztató

Kormányablak
2018.04.20

Óvodai beíratás
2018.04.14

HIRDETMÉNY

 Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE 

Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő időpontokban történik:

2018. május 2-án és 3-án (szerda, csütörtök) 08.00 – 16.00 óra között tehetik meg.

(tovább…)

Lakossági hulladékszállítás
2018.04.10

Tisztelt Lakosság!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a lakossági hulladékszállítás a 2018. április 16-ával induló héttel kezdve Örvényes községben csütörtök helyett szombaton történik.

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területén a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a – hulladékszállítás menetrend – menüpont alatt
megtekinthető.

Örvényes Község Önkormányzat