ÖRVÉNYES

ZP-1-2019/5342


„Örvényes szőlőhegyre vezető földút felújítása vadkerítés létesítésével” címmel ZP-1-2019/5342 pályázati azonosító számmal Örvényes Község Önkormányzata támogatásban részesült és nyert 9 995 136 Ft vissza nem térítendő támogatást az Agrárminisztériumtól az Örvényes, hrsz.: 040, 048/1, 405/10, 513, 042, 041/12 területeken útfelújítási és vadkerítés létesítési munkákra.

 

A támogatást az Agrárminisztérium a „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására 2019.” című pályázati felhívás keretein belül biztosította

 

 

A beruházással érintett út közelben található gyurgyalag fészkek miatt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felfüggesztette a munkálatokat a madarak költési idejéig, így a beruházás nem készült el az eredetileg tervezett 2020 augusztus 9 –ig.  Változásbejelentő lapon jeleztük a Támogatónak, hogy a megvalósítási határidőt, 2020. november 9 –ig, eltoljuk, hogy a műszaki átadás gond nélkül megtörténhessen. Ezt a Támogató jóváhagyta. A munkálatokat segítő körülmények miatt, viszont a kivitelező előbb elkészült és 2020.09.04. –én a beruházás átadása megtörtént.

 

Műszaki szempontból a helyszínrajzi kialakítása az eredetileg tervezettek szerint történt.

 

A felújított földút Örvényes település szélén meglevő szilárd burkolatú útcsatlakozással kapcsolódik a 71.sz. II. rendű főúthoz.

 

Eredetileg a meglevő jellemzően egy nyom szélességű nyomvonal a használat következtében több helyen, több nyomon is kitaposásra került. A településhez közelebbi – első – szakaszon kétoldali földárok van különböző mértékben feltöltődve. Jellemzően a keréknyomok bemélyedtek. Ezen a helyzeten változtatott gyökeresen a beruházás.

 

Az egyes paramétereket – a telekhatárok szem előtt tartása mellett – úgy határozta meg az Önkormányzat, hogy a használó járművek közlekedése biztosított legyen. A terület felújítása érdemi környezet-terhelési növekménnyel nem járt.

 

A pályázati forrásból a 0+050 és az 1+739 m valamint az 1+962 m és a 2+539 m közötti

1689 + 577 m = 2266 m hosszúságú földút szakasz felújítása valósult meg jelen projekt kereti között. Ezen kívül a zártkertek védelmére a 041/12 hrsz-ú útszakasz délnyugati oldalán 573 m hosszúságban vadkerítés készült.

 

Örvényes szőlőhegyre vezető földút felújítása (040, 048/1, 405/10, 513 042 hrsz)

 

Az út kialakítás főbb adatai az eredetileg tervezettek szerint zajlott, megvalósult:

 

Az útfelület szükség szerinti egyengetése, profilozása, csapadékvíz levezetése, hengerelt útalap készítése darált beton D max 0-80 mm-es frakció alaprétegbe dolgozása és 0-22 mm-es dolomit kiékeléssel hengerléssel, 3,0 m szélességben.

 

A várható forgalom, a helyszíni adottságok, környékről beszerezhető anyagokból, kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezet valósított meg az Önkormányzat.

 

Csapadékvíz elvezetés az eredetileg tervezettek szerint zajlott, megvalósult:

 

A mechanikai stabilizációs útfelületeken összegyülekező csapadékvizek az első szakaszon a kétoldalon meglevő földárkokba, a többi szakaszon az oldal- vagy tengelyben kialakított folyókákban került elvezetésre. Az oldalárkok a nyomvonalat keresztező meglevő földárkokba csatlakoznak, melyek az Örvényesi Sédbe vezetnek.

 

Megvalósult pályaszerkezet:

 

A tervezési területen a földút nyomvonalában törmelékes-murvás ill. egyes szakaszokon murvás-homokos-iszapos rétegek; a nyomvonal közvetlen környezetében gyepes termőföldes talajféleségek találhatóak változó vastagságokban.

 

Az altalaj tervezési teherbírási modulusát az előírás szerinti táblázat segítségével határoztuk meg mely E2talaj= 35-40 MPa.

 

  1. A változó altalajok homogenizálása és fagyvédő/tisztasági rétegként murva burkolatú útalap készítése megtörtént, tört beton felhasználásával Dmax=0-80 mm. A kiékelő murva

burkolat D max = 0-22 mm-es dolomit.

 

  1. A vadkerítés megvalósítása 2,0 m magas vadháló, 5 m-enként leásott 2,7 m hosszú D=12-15 cm akácoszlopokra rögzítve, a 041/12 hrsz-ú terület dél-nyugati határán megtörtént a pályázatban beadottakkal és a tervezettekkel összhangban.

 

Kelt Örvényes, 2020.09.05.