ÖRVÉNYES

TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023


Örvényes Község Önkormányzata konzorciumban a Veszprém Megyei Önkormányzattal 2017. augusztus 11-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-16 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívásra.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító hatósága 2017. december 20-án kelt döntése alapján a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítási számon regisztrált, „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” című projekt 217.011,675,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A döntést követően a Támogatási szerződés aláírására 2018, február 27. napján került sor.

A megkötött szerződés alapján az önkormányzat megkezdte a projekt megvalósítását.

A támogatási kérelem benyújtása és a projekt megvalósítása között eltelt hosszabb időszak alatt a gazdasági környezet jelentősen megváltozott, a jogi szabályozó környezet átalakulása miatt a projekt ötletet az önkormányzatnak újra kellett gondolnia.

A hatóságokkal, természetvédelem fenntartásáért felelős szervezetekkel történt hosszabb időt igénylő egyeztetések után a projekt műszaki tartalma átdolgozásra került tervezett épületek alapterületének csökkentése, strand terület kisebb változása, stb.).

A megváltozott műszaki tartalmat – mely a projekt eredeti céljait nem veszélyeztette – a Közreműködő Szervezet előterjesztése után az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előkészítési tevékenységek elhúzódása miatt a projekt befejezési határidejét is módosítani kellett (2020. november 30, majd a pandémiás helyzet miatt 2021. április – május vége). Az engedélyezési és kiviteli tervek generál tervezője a Pomsár és Társai Kft volt.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési munkák 2020. január végén kezdődtek meg, melyet az NBU Építőipari Kft. végzett.

Az építő ipari árak jelentős emelkedése miatt a legalacsonyabb összegű ajánlat is meghaladta a projektben tervezett kivitelezési költségeket. A projektben tervezett tartalék, egyéb költségek átcsoportosítása után az önkormányzat többlet támogatási igényt terjesztett elő a szolgálati út betartásával Magyarország Kormánya elé. A többlet támogatási igényt az Irányító Hatóság jóváhagyta (cca. 10 %).

A megítélt többlet támogatással a projekt magvalósítása így az önkormányzat részére nem jelentett jelentős többlet terhet.

A kivitelezés során elbontásra kerültek a régi, a kor követelményeinek nem megfelelő épületek, a nem használható egyéb építmények.

A közbeszerzési eljárásban nyertes gazdasági szereplő (NBU Kft) az ütemezésnek és a tervdokumentációkban meghatározott műszaki tartalom szerint, határidőre elvégezte az új épületek építését, a parkoló kialakítását.

A 167/10 hrsz-ú ingatlanon a strand létesítményei kerültek elhelyezésre, a 167/9 hrsz-ú ingatlanon a parkolókat kellett megépíteni és a strand fő megközelítését, méltó bejáratát biztosítani.

A pályázat szerint az új épületben büfé, üzlet, vizesblokk (mosdó, wc, öltöző, zuhanyozó) kellett elhelyezni, hiszen ezeket a funkciókat tartalmazó épületek elbontásra kerültek. Ezen kívül szükséges kiegészítő helyiségek (hulladéktároló, személyzeti öltöző, raktár), továbbá meg kellett oldani, hogy a hazai forrásból biztosított szauna is az új épült rész legyen.

A bejárattól jobbra kaptak helyet el a vizescsoport, mely női-, férfi- és akadálymentes mosdót, öltözőt, zuhanyozót tartalmazza.

A bejárat lezárása jelképes, mert a strand ingyenes marad, de a belépüket számlálni kell.

A bejárattól balra lévő elsősegély helyiségből távlatban pénztár-fülke leválasztható, ha a strand működtetésén változtatni kell a jövőben.

Ebben az épületrészben helyezkedik el a büfé. A büfék előtti teraszon acél tartószerkezet épült, ide helyezhetik el a büfé-üzemeltetők az árnyékoló napvitorlákat.

A parkoló a strand előtt épült: 39 db parkoló, melyből 2 db mozgásukban korlátozottak részére és 2db családi várakozóhelyként került kialakításra. Ehhez 41 db kerékpártároló helyet is ki kellett alakítani, mert a strand 403 férőhelyes.

A műszaki átadás – átvételre a készre jelentést és az átadási eljárás megkezdésekor feltárt hiányosságok javítását, pótlását követően 2020. szeptember 04-én került sor.

Az épületek használatba vételi engedélyét az építési hatóság 2020. december 15-én hagyta jóvá.


Projektközlemény – Felülvizsgálva 2022.09.26.


2020. október 12.

 

ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes Fenyves utca 1.

 

PROJEKTKÖZLEMENY

 

AZ „Örvényesi-séd vízrendezése” címmel – projektazonosító száma TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023 Örvényes Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozott Település és Területfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-16) megnevezésű felhívására és nyert bruttó 47,83 mFt, pályázati támogatást falut átszelő patak vízrendezésére.

 

Az Örvényesi Séd vízrendezésre régóta társadalmi igény mutatkozott, megakadályozandó villámárvizek elleni elöntés miatt.

 

A tervezett fejlesztés keretei között völgyzárógát építésére az Örvényesi-Séd 2+350 szelvényénél, Örvényes község külterületén a közigazgatási határ mellett van lehetőség.

 

Tervezetten 1500 m3 föld felhasználásával lehet kialakítani a völgyzárógátat, amely 50 m hosszú, a rézsűlábnál 21,0 m széles.

 

A helyszín érdekessége, hogy a völgyzárógáttól É-ra van egy anyagnyerőhely, amely 3,5 – 4,0 m mély, és képes tárolni további 20.000 – 22.000 m3 vizet. Összesen tehát a maximális kapacitás 35.000 – 37.000 m3.

 

A völgyzárógátnál barátzsilip épül a kisvizek tovább engedése érdekében, ill. egy burkolt árapasztó műtárgy is tervezett, a gát védelme érdekében, amelyet átjárhatóvá kell tenni, ezért 1 : 5-ás rézsűvel készül.

 

Ezzel a megoldással a gát 1050 m2-es területén kívül fák kivágására nincs szükség, hiszen az anyagnyerő helyről a gát földigénye biztosítható.

 

Szorosan a beruházáshoz kell sorolni a község belterületétől a záportározó völgyzáró gátjáig lévő szakaszon (0+950 – 2+350 szv-k között (1400 m) a vízfolyás medrének kitisztítását

 

 Az ágak, fatörzsek eltávolítása a mederből és a szemét és egyéb anyagok összegyűjtése szintén fontos, amelyek akadályozzák a kisvizek mozgását.

Ez a munka kizárólag kézzel végezhető, un. élőmunka, mert géppel nem közelíthető meg. A helyszín az Aszófő felőli földúton, tehát a Séd bal partján jobban megközelíthető.

 

A vízfolyás medre a belterület sűrűn lakott családi házas és egyéb kulturális övezeteivel határolt területén húzódik, keskeny jogi sávban.

 

A beruházás a villámárvizektől óvja az Örvényesi Séd patakon épült, mintegy 800 éves vízimalmot a vasúti megállót, valamint számos lakóházat és egyéb ingatlant, mintegy 0,634 milliárd forint értékben

 

A 2021-es év a tervezéssel és a szükséges engedélyek beszerzésével zajlik majd. Az építési munkák tervezett kezdésének ideje 2022 tavasza, és előreláthatólag 2022 év végéig teljes körűen átadásra kerül a beruházás.

 

A fejlesztés összköltsége mintegy 47 831 707 Ft, melyhez az Európai Strukturális és Beruházási Alapok mintegy 47 831 707 Ft támogatást biztosítanak.

 


Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei „KTK 2020” 2019.12.01-től hatályos