ÖRVÉNYES

TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023


2020. október 12.

 

ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes Fenyves utca 1.

 

PROJEKTKÖZLEMENY

 

AZ „Örvényesi-séd vízrendezése” címmel – projektazonosító száma TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023 Örvényes Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozott Település és Területfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-16) megnevezésű felhívására és nyert bruttó 47,83 mFt, pályázati támogatást falut átszelő patak vízrendezésére.

 

Az Örvényesi Séd vízrendezésre régóta társadalmi igény mutatkozott, megakadályozandó villámárvizek elleni elöntés miatt.

 

A tervezett fejlesztés keretei között völgyzárógát építésére az Örvényesi-Séd 2+350 szelvényénél, Örvényes község külterületén a közigazgatási határ mellett van lehetőség.

 

Tervezetten 1500 m3 föld felhasználásával lehet kialakítani a völgyzárógátat, amely 50 m hosszú, a rézsűlábnál 21,0 m széles.

 

A helyszín érdekessége, hogy a völgyzárógáttól É-ra van egy anyagnyerőhely, amely 3,5 – 4,0 m mély, és képes tárolni további 20.000 – 22.000 m3 vizet. Összesen tehát a maximális kapacitás 35.000 – 37.000 m3.

 

A völgyzárógátnál barátzsilip épül a kisvizek tovább engedése érdekében, ill. egy burkolt árapasztó műtárgy is tervezett, a gát védelme érdekében, amelyet átjárhatóvá kell tenni, ezért 1 : 5-ás rézsűvel készül.

 

Ezzel a megoldással a gát 1050 m2-es területén kívül fák kivágására nincs szükség, hiszen az anyagnyerő helyről a gát földigénye biztosítható.

 

Szorosan a beruházáshoz kell sorolni a község belterületétől a záportározó völgyzáró gátjáig lévő szakaszon (0+950 – 2+350 szv-k között (1400 m) a vízfolyás medrének kitisztítását

 

 Az ágak, fatörzsek eltávolítása a mederből és a szemét és egyéb anyagok összegyűjtése szintén fontos, amelyek akadályozzák a kisvizek mozgását.

Ez a munka kizárólag kézzel végezhető, un. élőmunka, mert géppel nem közelíthető meg. A helyszín az Aszófő felőli földúton, tehát a Séd bal partján jobban megközelíthető.

 

A vízfolyás medre a belterület sűrűn lakott családi házas és egyéb kulturális övezeteivel határolt területén húzódik, keskeny jogi sávban.

 

A beruházás a villámárvizektől óvja az Örvényesi Séd patakon épült, mintegy 800 éves vízimalmot a vasúti megállót, valamint számos lakóházat és egyéb ingatlant, mintegy 0,634 milliárd forint értékben

 

A 2021-es év a tervezéssel és a szükséges engedélyek beszerzésével zajlik majd. Az építési munkák tervezett kezdésének ideje 2022 tavasza, és előreláthatólag 2022 év végéig teljes körűen átadásra kerül a beruházás.

 

A fejlesztés összköltsége mintegy 47 831 707 Ft, melyhez az Európai Strukturális és Beruházási Alapok mintegy 47 831 707 Ft támogatást biztosítanak.

 


Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei „KTK 2020” 2019.12.01-től hatályos