ÖRVÉNYES

Népszavazás 2016


NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnap) országos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 168-169.§-ainak megfelelően a választópolgárok – a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig – a lakcímük (lakóhely, illetve tartózkodási hely) szerinti szavazókörben szavazhatnak a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.

Az országos népszavazás során Örvényes településen az alábbi szavazókör áll a választópolgárok rendelkezésére:
1. számú szavazókör: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi
Kirendeltségének épülete
Örvényes, Fenyves u. 1.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtásának határideje és módja: 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óra, a kérelem személyesen vagy levélben a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához, vagy a valasztas.hu oldalon keresztül nyújtható be.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem benyújtásának határideje és módja: 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óra, személyesen vagy levélben a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához, vagy a valasztas.hu oldalon keresztül.

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti továbbá, hogy a választási iroda szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre. A kérelem benyújtásának határideje a Helyi Választási Irodához: 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig. Benyújtásának módja: személyesen vagy levélben, vagy a valasztas.hu oldalon keresztül.

A fenti határidők jogvesztők, és érvényesek a korábban benyújtott kérelmek módosítása, visszavonása, vagy törlése vonatkozásában is.

A kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok letölthetők a választások hivatalos honlapjáról (www.valasztas.hu), valamint Tihany község honlapjáról (www.tihany.hu), illetve beszerezhetők a Helyi Választási Iroda Tihany, Kossuth u. 12. szám alatti hivatali épületben.

A szavazás menetéről röviden:

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak érvényes okmányokkal igazolnia kell:

1.személyazonosságát

  • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
  • magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
  • magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)

és

2.lakcímét

  • lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet)

 

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a fenti adatok igazolása után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni és a szavazóhelyiséget el kell hagyni.

 

Választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz a fenti címen, vagy a 87/538-030-as telefonszámon, illetve az onkormanyzat@tihany.hu e-mail címen nyújtunk további felvilágosítást.

Németh Tünde
HVI vezető

Letölthető formanyomtatványok:

Tájékoztatók: