Területi Közigazgatási Ösztöndíj

Pályázati felhívás
Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok
12 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt a fővárosi, vagy egy megyei kormányhivatalnál, teljes munkaidőben.

A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a tisztviselői karrier megkezdésére.

A TKÖ Program várható időtartama: 2017. április 17. – 2018. április 17.

Pályázati feltételek:

• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;
• magyar állampolgárság;
• felsőfokú iskolai végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves
egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
• a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn;
• az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a területi közigazgatásban történő munkavégzést.

Az ösztöndíj összege: havi 130 000 Ft adómentes jövedelem.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni elektronikus formában, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon
meghatározott módon, az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
• magyar nyelvű önéletrajz (formátum: doc, .docx, pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető;
• végzettséget igazoló okirat másolata.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. január 22. (vasárnap) 24:00 óra

Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztály
Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:
www.osztondijprogram.kormany.hu