Településrendezési felhívás

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerségi egyeztetők!

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 66.§ foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti egyszerűsített eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település hatályos településrendezési eszközei:

  • Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata Örvényes község településszerkezeti tervének megállapításáról
  • Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ)

A településrendezési eszközök módosítási célja – egyéni kérelmezők kérésének megfelelően – Örvényes 151/1, 151/2 hrsz.-ú ingatlanok a hatályos Hétvégi házas üdülő (Üh3) övezeti besorolása a helyi érdekek és igényeknek megfelelően módosul Üh4 övezeti besorolásra.

 

A véleményezési dokumentáció elkészült, melyet a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok keretei között, e felhívás szerint folytatunk le.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a tihanyi ingatlantulajdonosok, lakosok, érintett szervezetek 2023. december 11.-ig tehetnek érdemi észrevételt a mellékelt dokumentáció tartalmára, a foepitesz@tihany.hu címre vagy a hivatali postacímre küldve. Kérem a tárgyban tüntessék fel: TRE módosítás – Örvényes 151/1 és 151/2 hrsz.”

Partnerségi egyeztetés – lakossági fórum

időpontja: 2023. december 11. 11:00

Helyszín: Tihany Polgármesteri Hivatal Tanácsterem (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.)

  1. december 4.

Tisztelettel:

Huszár Zoltán polgármester sk

 

Csatolmány: