Tájékoztató a 2014-es önkormányzati választásokról

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október
12. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható
minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi
lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgára.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás
jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az
Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.

A választáson a jelöltek vagy valamely nyilvántartásba vett jelölő szervezet jelöltjeként, vagy
független jelöltként indulhatnak.

Bővebb információért tekintse meg az alábbi dokumentumot:

Tájékoztató 2014. önk.i választás Örvényes