Stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatok

HIRDETMÉNY

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X.20.) Kormányrendeletben és a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszon) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X.20.) Kormányrendelet 11. § (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) bekezdésnek megfelelő tartalommal. Az érintett önkormányzatok a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül tájékoztatják a közvéleményt.
A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Az intézkedési tervjavaslat, valamint a kapcsolódó anyagok a honlapon vagy az Önkormányzat hivatali helyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási időben.

A Hirdetmény kifüggesztésének kezdő napja: 2016. június 27.

Az intézkedési tervre vonatkozó észrevételeiket az Önkormányzat (8242 Örvényes, Fenyves u. 1; orvenyes@canet.hu) elérhetőségekre kérjük megtenni írásban.

Örvényes – Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv:
Intézkedési terv

Általános leírás:
Általános leírás

Műszaki dokumentáció:
Műszaki dokumentáció

 

Örvényes, 2016. június 21.

Tisztelettel:

Huszár Zoltán
polgármester