pénzügyi ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8241 Aszófő, Árpád utca 2.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Havi adatszolgáltatások határidőben történő benyújtása, elkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben,pályázatok pénzügyi elszámolása, KIRA rendszer kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Aszófő község könyvvezetésével, gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, jogszabályban előírt egyéb pénzügyi, adminisztratív feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

•         gazdálkodási munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, közgazdasági képesítés,

•         gazdálkodási munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs képesség

•         Jó szintű önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján)

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde jegyző nyújt, a 06-87/538-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1212-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tihany.hu, www.balatonudvari.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu – 2022. május 2.