Közlemény – jégpálya kijelöléséről

KÖZLEMÉNY

Értesítem Örvényes Község Lakosságát, hogy a Balaton jegén tartózkodókra a 46/2001.(XII.27.) BM rendelet 5. § az irányadó:
5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. (2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. (3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; c) kikötők és veszteglőhelyek területén; d) folyóvizeken és azok mellékágain.
Kérem, hogy a fenti rendeletben foglaltakat tartsák be, különös tekintettel vonatkozik azokra, akik a kijelölt jégpályán kívüli területen tartózkodnak a Balaton jegén, saját felelősségükre. A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai jogsértések észlelése esetén először figyelmeztetnek, a komolyabb, vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak.
Néhány további szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:
– Ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;
– A parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;
– Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;
– Legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es, 105-ös segélyhívó telefonszám);
– Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (105-ös segélyhívó);
– Soha ne aludjunk el a jégfelületen.

A jégpálya kijelölése nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, Örvényes Község közigazgatási területén a 2016. évben jégpálya kijelölésére nem kerül sor. A településhez legközelebbi kijelölt korcsolyapálya, Tihanyban a Belső-tó jégfelülete lesz, abban az esetben, amennyiben a jég vastagsága a 10-12 cm-et meghaladja. (A korcsolyapálya kijelöléséről, nyitva tartásáról a www.tihany.hu honlapon, vagy a 06-87/538-030 telefonszámon tájékozódhat.) A kijelölés a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata javaslata alapján, a felügyeletükkel történik majd. A korcsolyapálya nyitvatartása idején a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vízimentője a pálya határát a Falugondnoksággal kijelöli és mentést biztosítja.

Tihany, 2016. január 11.

Németh Tünde
jegyző