KÖZLEMÉNY ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL

Ügy száma, tárgya:
JN/59/05645/2023., előzetes vizsgálat

Ügyfél neve és székhelye:
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A tervezési feladat alapvető célja, hogy a jelentkező felhasználási és távlati fejlesztési igényeket kielégítő mennyiségi és minőségi vízellátás alakuljon ki, továbbá a Balaton és a környező térségek minőségi vízellátása hosszabb távon is biztonságosan és gazdaságosan biztosítható legyen, a környezetvédelmi szempontok érvényre jutása mellett. A tervezés kitér a jelenlegi „vízhiányos” területek ellátásbiztonságának növelésére is.

Tervezett gerinc vezetékek hossza:
Nyirádi rendszer: 271 800 m vezeték
Murai rendszer: 221 620 m vezeték
Kincsesbányai rendszer: 252 500 m vezeték

Közlemény letöltése