K Ö Z L E M É N Y

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és elszállításáról

Értesítjük a lakosságot, hogy Örvényes településen 2022. január l-től a szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a szennyvíz begyűjtését és elszállítását az alábbi közszolgáltató végzi:

Parrag György e.v. (8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.)

A szolgáltatás  megrendelhető: 06-30/9462-378

2022. évre az alábbi díjtételek érvényesek:

    • alapdíj: 18.800 Ft + ÁFA
    • ürítési díj: 900 Ft / m3 + ÁFA