Igazgatási ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala Balatonudvari Kirendeltségére

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, teljes munkaidős  közszolgálati jogviszony

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8242 Balatonudvari, Ady Endre utca 16.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. sz. melléklet 14. pont (hatósági feladatkör)

ASP iratkezelő rendszer használata, szociális ügyek, gyámügyek, hagyatéki ügyintézés, földforgalmi ügyek intézése, kereskedelmi, igazgatási és magán szálláshellyel kapcsolatos feladatok  ellátása, egyéb hatósági ügyek,  a képviselő-testületi munkával kapcsolatos feladatokban közreműködés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a hivatal közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, ASP ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton vagy személyesen a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére

(8237 Tihany, Kossuth u. 12 ).

 • Elektronikusan: Nagy Brigitta munkaügyi ügyintézőnek: nagy.brigitta@tihany.hu
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: