Hirdetmény

Tisztelt Lakosság és Partneri Szervek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település hatályos településrendezési eszközei:

  • Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata Örvényes község településszerkezeti tervének (TSZT) megállapításáról
  • Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ)

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést az Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint folytatja le, a pandémia miatt csak online felületen, írásban. 

Aki a csatolt dokumentáció szerinti érintett tervezési területekkel kapcsolatban előzetes észrevételt kíván tenni, az írásban megteheti a foepitesz@tihany.hu címre, a közléstől számított 15 napon belül. 

2020. 11.01.

Huszár Zoltán polgármester sk.

Csatolmány: