Hatósági ügyintéző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.

Ellátandó feladatok: Jegyző hatáskörébe tartozó egyes hatósági feladatok és egyes önkormányzati hatósági ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Birtokvédelmi ügyek, környezetvédelmi, természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi ügyek, rendezvénytartási és bejelentési ügyek, közterület-használati engedélyek, termőföld kifüggesztési ügyek, strandokkal kapcsolatos hatósági ügyek, állategészségügyi ügyek, növényvédelmi ügyek, közösségi együttélés szabályait megsértők ellen indult hatósági ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.20) Korm., rendelet 1. melléklet 14. szerinti felsőfokú végzettség
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         igazgatás-szervezői végzettség, jogász végzettség,
 • •         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •         közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • •         fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján)
 • •         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde jegyző nyújt, a 0687538030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/2275-8/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tihany.hu, www.balatonudvari.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu, www.orvenyes.hu