Felhívás

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerségi egyeztetők!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település hatályos településrendezési eszközei:

  • Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata Örvényes község településszerkezeti tervének megállapításáról
  • Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ)

A településrendezési eszközök módosítási céljai egyéni kérelmezők által benyújtottak szerinti, melyek a 18., 97/1. és 97/17., illetve a 04/5 hrsz-ú tervezési területeket – települési részterületeket – érinti.

 

A véleményezési dokumentáció elkészült, melyet a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint folytatunk le e felhívás keretei között.

A csatolt dokumentációt kérjük tekintsék át és arra érdemi véleményeiket írásban  tehetik meg a foepitesz@tihany.hu címen, vagy személyesen a hivatali kirendeltségen (ahol papír alapon is megtekinthető) , a közzétételtől számított 15 napon belül.

  1. 02. 09.

 

Tisztelettel:

Huszár Zoltán polgármester sk

Csatolmány: Letöltés