ÖRVÉNYES

Hírek


K Ö Z L E M É N Y
2021.12.29

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és elszállításáról

Értesítjük a lakosságot, hogy Örvényes településen 2022. január l-től a szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a szennyvíz begyűjtését és elszállítását az alábbi közszolgáltató végzi:

Parrag György e.v. (8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.)

A szolgáltatás  megrendelhető: 06-30/9462-378

2022. évre az alábbi díjtételek érvényesek:

    • alapdíj: 18.800 Ft + ÁFA
    • ürítési díj: 900 Ft / m3 + ÁFA

K Ö Z L E M É N Y
2021.12.22

Tisztelt  Ügyfeleink!

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

  1. december 24-től – 2022. január 3-ig

ZÁRVA TART, az ügyfélfogadás szünetel.

Anyakönyvi ügyeleti szám: +36 30 749 7183 vagy

                                       +36 30 984 1691

A magam és munkatársaim nevében áldott,

békés ünnepeket kívánunk Önöknek és kedves családjuknak.

 Dr. Percze Tünde jegyző

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket!
2021.12.21

A magam és a képviselő-testület tagjai nevében kívánok a település valamennyi lakójának áldott, boldog, szép karácsonyt, hozzon a betlehemi csillag mindenkinek békességet, egészséget, szeretetet.

Huszár Zoltán
polgármester

HIRDETMÉNY INGATLAN ISMÉTELT ÉRTÉKESÍTÉSRE
2021.12.21

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

értékesítésre meghirdeti az

Örvényesi 10. hrsz-ú, 796 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű,  belterületi ingatlanát,  mely természetben a  Szent Imre utca 20. sz. alatt található.

 

Pályázati hirdetmény Itt

Helyettes orvos
2021.12.14

Kedves Betegeink!

2021. 12.17.-én (pénteken) a rendelés elmarad!

Helyettes orvos:

Dr Lampert Veronika

8245 Pécsely, Iskola utca 181.

TEL: 06/  87  445 –  050

06 / 70 946 3158

(tovább…)

Településrendezési felhívás
2021.11.16

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerségi egyeztetők!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata az 5/2021.(II.12) számú határozatával településrendezési eszközeinek 4. számú módosítását kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település hatályos településrendezési eszközei:

  • Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata Örvényes község településszerkezeti tervének megállapításáról
  • Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ)

A településrendezési eszközök módosítási célja – egyéni kérelmező kérésének megfelelően – a 86/6 hrsz-ú telek, mint tervezési területet, településrészt érinti.

 

A véleményezési dokumentáció elkészült, melyet a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok keretei között, e felhívás szerint folytatunk le.

A csatolt dokumentációt kérjük tekintsék át és arra érdemi véleményeiket írásban tehetik meg a foepitesz@tihany.hu címen, vagy személyesen a hivatali kirendeltségen (ahol papír alapon is megtekinthető), a közzétételtől számított
15 napon belül.

  1. 11. 10.

Tisztelettel:

Huszár Zoltán polgármester sk

Csatolmány:

Faültetés
2021.11.08

Lakossági hulladékszállítás
2021.10.12

Tisztelt Lakosság!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a lakossági hulladékszállítás a 2021. október 11vel induló héttel kezdve Örvényes községben szombat helyett csütörtökön történik.

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területén a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a – hulladékszállítás menetrend – menüpont alatt megtekinthető.

Örvényes Község Önkormányzata

Káposztafesztivál
2021.10.05

Káposzta fesztivál

Hatósági ügyintéző
2021.09.30

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. (tovább…)