ÖRVÉNYES

Hírek


Lakossági hulladékszállítás rendje
2021.04.09

Tájékoztató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági hulladékszállítás 2021. április 12-vel kezdődő héttől

csütörtök helyett szombaton történik.

2021. április 09.

Önkormányzat

Tájékoztatás
2021.04.09

Lépcsőzetes nyitás 2021. április 7-től érvényes szabályai – Itt

Húsvét
2021.04.03

Örvényes Község Képviselő-testülete nevében
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
kívánok a település lakóinak!

Huszár Zoltán polgármester

HÚSVÉTI HOSSZÚ HÉTVÉGE – MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
2021.03.31

A kormány 2021. április  8. napjáig – tehát a HÚSVÉTI HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE  IS – meghosszabbított járványügyi intézkedései:

 • kötelező a maszkviselés minden közterületen,
 • kijárási tilalom este 20.00 órától másnap reggel 5.00 óráig érvényben marad,
 • a korábbi kormányrendeletben szereplő üzletek továbbra is zárva kell, hogy maradjanak,
 • a szálláshelyeken  az ott foglalkoztatottakon kívül kizárólag az üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező személyek tartózkodhatnak.
 • Rendezvényt, gyűlést tartani tilos.
 • Kizárólag elvitelre lehet ételt kínálni!

Miután a közterületeken mindenhol kötelező a maszk viselése, ami egyben azt is jelenti, hogy

a megvásárolt ételt nem lehet közterületen elfogyasztani!

A rendőrség tájékoztatása szerint rendszeresen ellenőrzik a szolgáltatókat is, nem lehet könyöklőket, padokat kihelyezni az üzletek elé, illetve figyelmeztetniük kell a vásárlókat, hogy a megvett ételt nem fogyaszthatják el közterületen, hanem csak otthon vagy az autójukban.

                                                                            Dr. Percze Tünde jegyző

Tájékoztató
2021.03.26

Idegenforgalmi adó bevallása 2021. január l-től – tájékoztató szálláshely-szolgáltatók részére – ITT

K Ö Z L E M É N Y
2021.03.19

Március 22-től, hétfőtől újabb egy hétre meghosszabbítja a kormány a járványügyi intézkedéseket. Ennek megfelelően továbbra is:

 • kötelező a maszkviselés minden közterületen,
 • kijárási tilalom érvényben marad,
 • a  korábbi kormányrendeletben szereplő üzletek további egy hétig zárva kell, hogy maradjanak,
 • rendezvényt, gyűlést tartani tilos.

Ennek megfelelően kérjük az alábbi szabályok betartását:

 • Kizárólag elvitelre lehet ételt kínálni. Miután a közterületeken mindenhol kötelező a maszk viselése, ami egyben azt is jelenti, hogy a megvásárolt ételt nem lehet közterületen elfogyasztani, ezért ennek megsértése szabálysértésnek minősül és 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő bírsággal büntethető.
 • A rendőrség tájékoztatása szerint rendszeresen ellenőrzik a szolgáltatókat is, nem lehet könyöklőket, padokat kihelyezni az üzletek elé, illetve figyelmeztetniük kell a vásárlókat, hogy a megvett ételt nem fogyaszthatják el közterületen, hanem csak otthon vagy az autójukban.

Avar, kerti hulladék égetésének szabályai
2021.03.18

Érvényes:  a veszélyhelyzet ideje alatt, de maximum 2021. április 30-ig – ITT

Általános iskolai beiratkozás
2021.03.18

Közlemény általános iskolai beiratkozás rendjéről – ITT

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet kivonata
2021.03.08

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet kivonata –  Előírt magatartási szabályok:

(tovább…)

Felhívás
2021.02.11

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerségi egyeztetők!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település hatályos településrendezési eszközei:

 • Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata Örvényes község településszerkezeti tervének megállapításáról
 • Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ)

A településrendezési eszközök módosítási céljai egyéni kérelmezők által benyújtottak szerinti, melyek a 18., 97/1. és 97/17., illetve a 04/5 hrsz-ú tervezési területeket – települési részterületeket – érinti.

 

A véleményezési dokumentáció elkészült, melyet a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint folytatunk le e felhívás keretei között.

A csatolt dokumentációt kérjük tekintsék át és arra érdemi véleményeiket írásban  tehetik meg a foepitesz@tihany.hu címen, vagy személyesen a hivatali kirendeltségen (ahol papír alapon is megtekinthető) , a közzétételtől számított 15 napon belül.

 1. 02. 09.

 

Tisztelettel:

Huszár Zoltán polgármester sk

Csatolmány: Letöltés