ÖRVÉNYES

Hírek


Kijárási korlátozás
2020.03.27

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Kormányrendelet kivonata:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 • Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

(tovább…)

Álláshirdetés pénzügyi ügyintéző
2020.03.26

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Balatonudvari község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési, zárszámadási, előirányzat-módosítási rendelet tervezetek előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításában. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.

Pályázati leírás letöltése

Polgármesteri határozatok
2020.03.24

Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései:
2020.03.19

Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései:

 1. Hitel-, kölcsön, lízingszerződések tőke-, kamat-, díjfizetésére december 31-ig fizetési haladék, azaz moratórium, de nem érinti ez az adós azon jogát, hogy az eredeti feltételek szerint teljesítsen. A teljesítés határideje a moratórium időtartamával meghosszabbodik.
 2. Turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművész, rendezvényszervező, sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a helyiségbérletre vonatkozó szerződéseket 2020. június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni.
 3. Bérleti díjak az előzőeket érintően fenti időpontig nem emelhetőek.
 4. A 2. pontban foglalt ágazatokban 2020. március l-től június 30-ig a munkáltató mentesül a munkavállalók munkabérének közterhei alól, kivéve a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de kizárólag max. 7.710 Ft erejéig.
 5. Mentesülnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól is ezen időpont alatt a kötelezettek.
 6. Az a személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó, aki a tételes adó hatálya alá tartozik mentesül ezen időtartamra az adófizetési kötelezettség alól.
 7. Veszélyhelyzet és azt követő 30 napig a Munkatörvénykönyvét érintő módosítások:
 • a munkáltató a munkaidőbeosztást az Mt-ben előírt közlési szabályoktól eltérően módosíthatja,
 • a munkáltató az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
 • a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotát ellenőrizheti.

        Részletszabályok további kormányrendeletekben kerülnek kihirdetésre.

                                                                                              Dr. Percze Tünde jegyző

A Tihanyi Bencés Apátság közleménye
2020.03.18

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint 2020. március 22-től – további intézkedésig – Magyarország katolikus templomaiban – így

–        Tihanyban, Balatonfüred-Kerektemplomban, Balatonszőlősön, Aszófőn, Örvényesen, Balatonudvariban, Fövenyesen és Balatonakaliban –

nem tartható nyilvános szertartás. Az erről szóló tájékoztatót elhelyeztük a templomokban.

A Tihanyi Bencés Apátságban – zárt ajtók mögött is – minden nap lesz szentmise, a próbatétel e napjaiban is.
Minden nap felkerül a szentmise a Tihanyi Bencés Apátság c. YouTube- és Facebook-oldalra.
Minden vasárnap 10 órakor pedig élőben nézhető ugyanitt.

Tájékoztatás
2020.03.17

A kormány legfrissebb intézkedései:

KIVONAT JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKBŐL

Veszélyhelyzet elhárítása és megelőzése miatti intézkedések a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet előírásai alapján:

 • Vendéglátó üzletben 15.00 – 06.00-ig csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak, vendégek csak az elviteles megrendelés és annak átvétele, fizetése időtartama alatt.
 • 70. éven felüliek lehetőleg tartózkodjanak otthon, lakhelyüket ne hagyják el.
 • Zenés, táncos rendezvényeket tartani és azon tartózkodni TILOS.
 • Rendezvényt, gyűlést tartani, azon tartózkodni TILOS.
  Kivéve: vallási közösség szertartása, polgári házasságkötés, temetés.
 • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 • TILOS a látogatása színházi, tánc-, zeneművészeti előadásoknak, mozinak, muzeális intézményeknek.
 • Boltokban tartózkodni 15.00-06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni TILOS
  Kivéve: élelmiszert, illatszert, drogériai terméket háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzletet, gyógyszertár, gyógyászai segédeszközt  forgalmazó  üzletet, üzemanyag-töltőállomást és a dohányboltokat.

Fenti rendelkezések be nem tartása szabálysértési tényállást valósít meg és 5.000 – 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, a rendőrség a  rendelet be nem tartása esetén rendőri kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

 

Tihany, 2020. március 17.

 

                                                                                              Dr. Percze Tünde jegyző

Tájékoztatás
2020.03.17

Tisztelt Lakosság!

A Kormány által elrendelt rendkívüli helyzetre való tekintettel, illetve a koronavírus –fertőzés megelőzése érdekében a következő intézkedéseket rendelem el:

 1. A Polgármesteri Hivatal 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti.

Személyes ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben, időpont egyeztetés után biztosítunk lehetőséget.

Kapcsolattartás céljából az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Telefonon: 87/449-034
E-mailen: onkormanyzat@orvenyes.hu
Postai úton: 8242 Örvényes, Fenyves u. 1.

 1. Védőnői szolgálat:

További intézkedésig a tanácsadások szünetelnek. A családlátogatások kizárólag az újszülött családok esetében valósul meg. További információ: +36 30 561 55 03

 

 1. Háziorvosi rendelés:

Légúti, influenzaszerű megbetegedés esetén NE MENJEN BE SENKI AZ ORVOSI RENDELŐBE! Amennyiben tüneteket észlel magán, telefonon egyeztessen a háziorvossal.
Aki külföldről érkezett haza, vagy családtagja érintett, kérjük, NE JÖJJÖN AZ ORVOSI RENDELŐBE, telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával.
Aki rendszeres gyógyszeres ellátásra szorul, kérjük haladéktalanul írassa ki gyógyszereit!
A helyzetre való tekintettel megértésüket és türelmüket kérjük!      

       Dr. Balla György háziorvos elérhetősége:
       +36 87/ 444-086
       +36 20/ 952-94-55

 

 1. Házi karantén:

Nyomatékosan felhívjuk a korlátozó intézkedések alá vont területekről hazaérkezőket, hogy ÖNKÉNT vonuljanak karanténba, valamint felhívjuk a hozzátartozók figyelmét is, hogy amennyiben egy légtérben tartózkodott a külföldről hazaérkező rokonokkal, ők is vállalják a karantént, és vegyék fel a kapcsolatot a polgármesteri hivatallal és a háziorvossal, hogy ellátásukat meg tudjuk oldani.  Aki önkéntes vagy hatósági karantén alá kerül, jelentkezzen háziorvosánál és a táppénze elrendezésre kerül

 

 1. Élelmezés:

Amennyiben igény van rá, a 65 év felettiek körében, önkormányzatunk vállalja a heti bevásárlást és annak házhoz szállítását.
tel: +36 87 449-034
e-mail: onkormanyzat@orvenyes.hu

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!

Amennyiben hatósági karantén elrendelésére sor kerül, azon személy, aki a karantén rendelkezéseit megszegi, kényszerintézkedés hatálya alá kerül. A körzeti megbízott felhívja az érintettek figyelmét, hogy a számukra meghatározott utasításokat köteles maradéktalanul betartani saját és embertársai egészsége érdekében!

Kérem Önöket, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük az emberek közötti érintkezést a koronavírus-járvány megfékezéséhez! Vigyázzunk saját, családtagjaink és embertársaink egészségére.

 

 

Fenti utasítás 2020. március 16. napjától visszavonásig érvényben maradnak.

Örvényes, 2020. március 16.

Tisztelettel:

Huszár Zoltán
polgármester

H I R D E T M É N Y
2020.03.16

Tisztelt Ügyfeleink!

A mai naptól  (2020. március 16.) Tihany Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein elrendelem, hogy határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás

SZÜNETEL.

Ügyeiket az alábbi módon és formában intézhetik:

Telefonon: 87/449-034

E-mailen: onkormanyzat@orvenyes.hu

Elektronikus ügyintézés formájában.

A korábbi ügyintézésből ismert elérhetőségek egyelőre még használhatóak, de ennek tényét az  ügyintézői állomány alakulása természetesen folyamatosan befolyásolja.

A lehetőségeink szerint mindent megteszünk, de kérjük mindenki megértését, türelmét!

                                                       Tisztelettel:

Dr. Percze Tünde
jegyző

Balatonudvari pénzügyi ügyintéző pályázat
2020.03.13

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázati felhívás letöltése

Agrárcenzus 2020
2020.02.21