ÖRVÉNYES

Rendeletek


Adó rendelet

Állattartás helyi szabályairól

Díszpolgári cím adományozásáról

Eb tartásról

Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Helyi Építési Szabályzatról és a Szabályozási Tervéről – 2007.

Helyi Építési Szabályzatról és a szabályozási tervről szóló rendelet módosítása

Helyi Építési Szabályzatról és a Szabályozási Tervéről – 2002.

Helyi építési szabályzatról

Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Környezetvédelmi alap létrehozásáról

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Közterület használatáról

Község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Lakáscélú helyi támogatásról

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Önkormányzat 2012. évi  költségvetéséről

Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.9) számú rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Örvényes Község településképi védelméről

Örvényesi 228/2 hrsz-ú épület helyi védelembe vételéről

Parlagfű irtásáról

Partnerségi egyeztetés szabályairól

Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

Szociális étkeztetés térítési díjáról

Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Talajterhelési díjról

Vagyongazdálkodásról

Zajvédelem helyi szabályozásáról