ÖRVÉNYES

Építésügy és településrendezés


Főépítész:

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

Az építésügyi hatósági engedélyezést igénylő ügyekben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendezési és Építési Osztálya jár el.

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Ügyintéző:Bencsik-Szilágyi Réka
Iroda: I.em. 24. szoba
Tel.: 87/581-240
E-mail: epites@balatonfured.com

A települést érintő egyéb építési és építéssel összefüggő ügyekben (pl. településrendezés, településképi eljárások) önkormányzati főépítész segíti az önkormányzat munkáját.

Főépítészi ügyfélfogadás:

hétfő:13-16 óráig, pénteken 9-12 óráig, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban, 8237 Tihany, Kossuth u. 12./ 2. iroda

lehetőleg előre egyeztetett időpontban!
elérhetőség elsősorban:foepitesz@tihany.hu,
másodsorban: 06302447721 telefononszámon.


Hatályos helyi építési szabályzat

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az új településrendezési eszközeit, a HÉSZ 2017. IV. 12-től válik hatályossá.
Huszár Zoltán
polgármester s.k.


Településszerkezeti terv


Településfejlesztési koncepció