ÖRVÉNYES

Hírek


Kedves Látogatónk!

Köszönöm, hogy olvassa a Balaton part legkisebb településének honlapját. A tartalmából egy kis község eseményeit, történetét fedjük fel. Ezt szeretnénk honlapunkon is tökéletesíteni. Remélem, hogy felkeltettük érdeklődését és meglátogatja településünket – tisztelettel várjuk!

Ahogy véleményét is, hiszen ebből ismerjük meg önmagunkat.

Az önkormányzatunk nevében:
Huszár Zoltán polgármester

Tájékoztatás
2020.11.13

 Tihanyi Közös  Önkormányzati  Hivatal Jegyzőjének
4/2020. (XI.09.) számú jegyzői intézkedése
az ügyfélfogadás veszélyhelyzet alatti  rendjéről.

K I V O N A T

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein  2020. november 10. napján  0.00 órától a személyes ügyfélfogadás szünetel!

Az ügyintézés lehetséges formái: ELEKTRONIKUSAN ÉS  TELEFONON

 

Örvényesi kirendeltség:

Cím:           8242 Örvényes, Fenyves u 1.
Telefon:      + 36 87 449 034
E-mail:       onkormanyzat@orvenyes.hu

A halaszthatatlan és személyes jelenlétet  nem nélkülözhető ügyben ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES.

A hivatalba belépni csengő és kézfertőtlenítő használatát követően KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet.

Köszönjük megértésüket!

Hirdetmény
2020.11.02

Tisztelt Lakosság és Partneri Szervek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település hatályos településrendezési eszközei:

  • Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata Örvényes község településszerkezeti tervének (TSZT) megállapításáról
  • Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ)

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést az Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint folytatja le, a pandémia miatt csak online felületen, írásban. 

Aki a csatolt dokumentáció szerinti érintett tervezési területekkel kapcsolatban előzetes észrevételt kíván tenni, az írásban megteheti a foepitesz@tihany.hu címre, a közléstől számított 15 napon belül. 

2020. 11.01.

Huszár Zoltán polgármester sk.

Csatolmány:

Hulladékszállítás
2020.10.14

Tisztelt Lakosság!

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a lakossági hulladékszállítás a 2020. október 12-ével kezdődő héttel kezdve Örvényes községben szombat helyett csütörtökön történik.

Örvényes Község Önkormányzat

Kirendeltségvezető
2020.10.09

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

(tovább…)

Aljegyző
2020.10.09

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

(tovább…)

Munkaügyi ügyintéző
2020.10.09

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

(tovább…)

Elérhetőség
2020.09.29

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal és szervezeti egységeinek elérhetőségei itt:

(tovább…)

Agrárcenzus 2020
2020.09.08

KSH tájékoztatása mezőgazdasági összeírásról
Agrárcenzus, 2020

Tájékoztató letöltése

K Ö Z L E M É NY
2020.08.28

A 3/2020. (VIII.11.) számú jegyzői intézkedés 4./ a) pontja alapján

2020. augusztus 29-én és 2020. december 24-én

a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal tihanyi székhelyén és kirendeltségein
SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS, A HIVATAL ZÁRVA TART.
(Az érintett két napon a hivatal munkavállalói – munkáltatói rendelkezése alapján – szabadságon vannak)

Köszönjük megértésüket!

Dr. Percze Tünde jegyző

Tájékoztató
2020.08.13

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2020. augusztus 22-én szombaton

a hulladékszállítás rendje változatlan lesz.

2020.08.13.

Önkormányzat