ÖRVÉNYES

/** * The sidebar containing the main widget area. * * If no active widgets in sidebar, let's hide it completely. * * @package WordPress * @subpackage Twenty_Twelve * @since Twenty Twelve 1.0 */ ?>

Örvényes Jövőjéért Közalapítvány


Közalapítvány célja:

  •       A falukultúrájának, hagyományainak megőrzése, ápolása.
  •       Községi műemlékvédelem.
  •       Falusi közművelődés elősegítése.
  •       A falu közbiztonságának elősegítése.
  •       Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.

Közalapítvány tisztségviselői:

Kuratórium elnöke:
Ther Antal

Kuratórium tagjai:
Csiszár József

Örvényesi Bálintné

Paulányi Magda

Ellenőrző Bizottság elnöke:
Huszár Zoltán

Ellenőrző Bizottság tagjai:
Papp László

Simmes Anna

 

Hírek

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Örvényes Jövőjéért Közalapítvány nevében szeretném megköszönni támogatásukat!

1%-os támogatás összege: 176.217,- Ft volt a 2016.évi szja Bevallások után.

Közalapítványunk a jövőben is kiemelt feladatként kezeli a falu kulturális rendezvényeinek támogatását, műemlékeink rendben tartását és az ifjúsági feladatokról való gondoskodást.

Örvényes; 2017. október 06.

Támogató segítségüket köszönve:

Ther Antal

a Kuratórium Elnöke

 

 

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Örvényes Jövőjéért Közalapítvány nevében szeretném megköszönni támogatásukat!

1%-os támogatás összege: 149.317,- Ft volt a 2015.évi szja Bevallások után                                    /Fenti összeg 45 fő támogatása./

Közalapítványunk a jövőben is kiemelt feladatként kezeli a falu kulturális rendezvényeinek támogatását, műemlékeink rendben tartását és az ifjúsági feladatokról való gondoskodást.

Örvényes; 2016. október 25.

Támogató segítségüket köszönve:

Ther Antal

a Kuratórium Elnöke

 

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Örvényes Jövőjéért Közalapítvány nevében szeretném megköszönni támogatásukat!
1%-os támogatás összege: 144.780,- Ft volt a 2014.évi szja Bevallások után.
Közalapítványunk a jövőben is kiemelt feladatként kezeli a falu kulturális rendezvényeinek támogatását, műemlékeink rendben tartását és az ifjúsági feladatokról való gondoskodást.

Örvényes; 2015. szeptember 16.

Támogató segítségüket köszönve:

Ther Antal

a Kuratórium Elnöke

 

Rendelkező nyilatkozat Adó 1%-ról

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

18918342-1-19

A kedvezményezett neve:

Örvényes Jövőjéért Közalapítvány

Számla száma: 11748069-20015013

Az alapítvány célja a község fejlesztése.

Kérjük, ezt a nyilatkozatot tegye postai szabványméretű borítékba, és a borítékra írja rá nevét, lakcímét és adóazonosító jelét. A lezárt borítékot az adóbevallással egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.

Ha nem önadózó, úgy munkáltatójának adja át a leragasztásnál aláírt borítékot a megadott határidőig, amely azt az adóelszámolással együtt továbbítja az adóhivatalnak.

Köszönjük támogatását.